Muggen zijn vliegende insecten die de mens ernstig lastig kunnen vallen. Ben jij daarvan op de hoogte? Weet je veel over ziekten die verspreid kunnen worden door muggen? Tja, het is heel erg belangrijk dat je de kracht van een mug niet dient te onderschatten. Heb je enig idee waarom wij dit aanhalen? Wil je het daarnaast zo graag hierover weten? Kom het artikel hieronder dan maar lezen!

Muggen zijn klein, maar kunnen daarnaast heel erg schadelijk zijn voor de mens. Dit komt, omdat er muggen zijn die ziekten met zich meebrengen. Er zijn diverse ziekten die muggen kunnen overbrengen naar de mens. Enkele goede voorbeelden van deze ziekten, zijn onder andere: malaria, dengue, chikungunya, zika, gele koorts, etc. Deze ziekten zijn zo lastig. Wist je dat zij in de meeste gevallen niet te genezen zijn? Het enige wat je tegen hen kunt doen, is ze te kalmeren. Zie daar eens! Probeer jezelf eens te imagineren hoe vervelend jij je zult voelen wanneer een besmette mug jou prikt en jou besmet met ziekten.

Het is vaker al voorgekomen dat mensen opgenomen worden in het ziekenhuis, alleen omdat de ziekten te heftig waren geworden. Niks is erger dan te weten te komen dat je geprikt bent door een besmette mug en dat de ziekte zich daardoor ook in jouw lichaam bevindt. Hoe zou jij in zulke gevallen reageren? Zou je verdrietig ervan worden en huilen? Tja, in zulke gevallen is het dan al te laat om jezelf te genezen. Wat heb je dan eerder moeten doen? Wil je dit zo graag weten? Kom hieronder dan meer over de preventieve maatregelen lezen!

Preventieve maatregelen tegen muggen

Indien je als mens niet besmet wenst te worden door de muggen, is het ten alle tijden van belang dat je preventieve maatregelen treft. Hoe kan dat nou geschieden? Wij vertellen je hieronder meer daarover:

 • Ruim alle waterplassen in jouw omgeving op: muggen houden er namelijk van om hun eieren te leggen in waterplassen. Wanneer je waterplassen hebt liggen in jouw omgeving, is het altijd goed dat je die opruimt. Op die manier geef de muggen niet de gelegenheid om hun eieren daarin te broeden.
 • Slaap ten alle tijden onder een klamboe: door onder een klamboe te slapen, geef je muggen de kans niet om jou te hinderen tijdens jouw nachtrust of dutje. Muggen kunnen namelijk niet door de klamboe heen gaan, tenzij die gaten in heeft.
 • Maak gebruik van muggenwierook: muggen wieroken zorgen ervoor dat muggen doodgaan en jou op die manier niet meer zullen prikken.

Deze punten zijn de drie belangrijkste punten die je kunt toepassen. Ze lijken heel erg simpel, maar zijn daarnaast heel erg goed. Simpel en effectief is iets waar men ten alle tijden  voor kiest. Het is daarnaast heel erg belangrijk dat je deze simpele punten blijft toepassen in jouw omgeving. Wanneer je die blijft toepassen, zul je opmerken dat je minder last zult hebben van muggen. Voorkom ziekten die afkomstig zijn van muggen en tref jouw preventieve maatregelen!…

Wat is milieu?

Het milieu is niets anders dan de omgeving die van groot belang is voor organismen (mens, dier en plant),de omgeving waarin wij leven. Bij het begrip milieu spreken we dan over de fysieke omgeving ofwel het natuurlijke milieu. Het gaat hier veel meer om de relatie tussen levensgemeenschappen, organismen of populaties en hun omgeving.

Vreselijk veel rook van een industrie die het milieu vervuilt m.a.w. luchtvervuiling.

Milieuschade.

Menselijke handelingen, zowel doelbewust als niet-doelbewust, kunnen ervoor zorgen dat er veranderingen optreden in de natuurlijke omgeving en die verder kunnen leiden tot schade aan het milieu en de natuur.

Milieuschade komt in 3 vormen voor, nl.:

 1. Uitputten van de natuurlijke hulpbronnen
 2. Milieuvervuiling
 3. Aantasten van het milieu, bijvoorbeeld een structurele wijziging in het landschap dat niet meer hersteld kan worden.

Milieuvervuiling kan verder onderverdeeld worden in:

 • Bodemvervuiling:

Hiermee wordt bedoeld het vervuilen van de bodem door het aan- of inbrengen van stoffen of materialen in de bodem, die niet van nature in de bodem voorkomt en die verder kan leiden tot schade. BIjvoorbeeld het onzorgvuldig gebruik van stoffen en het storten van afval zowel legaal als illegaal.

 • Luchtvervuiling:

Dit gebeurd wanneer er te veel schadelijke stoffen of een overvloed van bepaalde stoffen in de lucht terecht komen. Deze stoffen kunnen van menselijke als natuurlijke bronnen afkomstig zijn. Luchtvervuiling kan heel schadelijk zijn, het kan verschillende allergieën, ziekten en zelfs de dood van mensen, dieren en planten veroorzaken.

Menselijke als natuurlijke bronnen van luchtvervuiling.

Menselijke bronnen:

 • Stoffen en chemicaliën die in de landbouw gebruikt worden.
 • Producerende industrie en fabrieken.
 • Verbrandingsmotoren van automobilisten.

Natuurlijke bronnen:

 • Haar allergenen en huisstofmijt.
 • Vulkanen..
 • Gassen bijvoorbeeld methaan.
 • Ruimtevervuiling:

Het gaat hier om afval van de mens zelfs, dat in de ruimte, buiten de dampkring voorkomt. Het kan zijn verfdeeltjes of metaaldeeltjes maar ook dekseltjes van satellietinstrumenten, veertjes en boutjes.

Verfdeeltjes kunnen al een probleem veroorzaken, gezien de grote snelheden: de snelheid in een lage baan is ongeveer 8 km p/s, bij een botsing kan de relatieve snelheid veel groter zijn. Door zo’n botsing met een klein voorwerp kan een kunstmaan behoorlijk beschadigd raken. Ruimtevervuiling kan dus ook schade toebrengen aan zonnepanelen van satellieten.

 • Watervervuiling:

We praten hier over alle activiteiten zowel menselijk als natuurlijk, die de waarde van oppervlaktewater als grondwater kunnen aantasten in negatieve zin. Dit effect kan schadelijk zijn voor zowel de dieren, mensen en planten die in contact komen met dit water en kan zelfs leiden tot de dood. Dit water kan dus niet meer gebruikt worden als drinkwater en nog minder als zwemwater of viswater. Watervervuiling kan door de mens veroorzaakt worden, maar ook door de natuur bijvoorbeeld door erosie.

Oplossingen voor milieuvervuiling:

 • Verminderen van schadelijke stoffen die in het milieu terecht komen, zodat het milieu de stoffen nog kan verwerken.
 • Niet al te snel schade aanbrengen aan de natuur, dan de tijd die het nodig heeft om te herstellen.
 • Gebruik van andere grondstoffen die leiden tot minder afval en uitstoot van broeikasgassen tijden het productieproces.

Gezien de impact die onze activiteiten hebben voor het milieu, is het raadzaam om goed na te denken over de producten en/of stoffen die wij gebruiken, in hoeverre die schadelijk zijn voor ons en/of het milieu. Bezoek schoonmaakbedrijf Tilburg voor de juiste schoonmaakmiddelen.