In 2016 kwam uit een onderzoek dat slechts één op de vijf Nederlanders kiest om milieubewust te zijn. De wil zit erin, maar dan nog vinden ze dat ze nog niet voldoende overtuigd zijn dat hun bijdrage echt een verandering teweeg zal brengen. Ook vinden ze het tijdrovend en nog duur om milieubewust te handelen. Maar gelukkig neemt de helft van Nederland kleine maatregelen om het milieu tegemoet te komen. Maar wat voor gevolgen heeft dat voor Nederland? Gezien het feit dat Nederland op een delta is gebouwd betekend het dat zeker een derde van Nederlanders, die in de kustzone wonen, onder het huidige zeeniveau ligging. Indien er sprake gaat zijn van zeespiegelstijging op aarde kunnen deze delen, waarvan het laagste punt Zuidplaspolder in Zuid Holland is, als eerst overstroomd raken. Dat leidt weer tot een verstopping van rioleringen, omdat het water nergens kan ontsnappen. Nederland vecht al eeuwen om de bovenhand te behouden en meester te blijven van watermanagement. Dat heeft het loodgietersbedrijf al ingezien en daarom het als een norm gezien haar klanten erop te attenderen zo veel als mogelijk milieubewustere keuzes te maken. Gezien loodgieters te maken hebben met verschillende soorten aansluitingen, moeten ze ook voor zorgen dat verschillende koppelingen van bijvoorbeeld sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en de riolering goed onderhouden blijven. Onderhoud is de meest essentiële handeling, want wanneer de rioolzuivering harder moet werken om het water te zuiveren, kunnen de kosten op de lange termijn behoorlijk toenemen. Dat kan uiteindelijk leiden tot verstopping van afvoer door de grote hoeveelheden restafval. Bij een verstopping kan je onze loodgieters inschakelen voor het doorspuiten van de afvoer. Hierbij zal het restafval op de bodem van de afvoer naar de centrale riolering worden gespoeld.

Stoffen die niet door de gootsteen mogen

Lees altijd de label van een nieuw schoonmaakproduct en ga op onderzoek om te weten welke vloeistoffen veilig zijn voor jouw gootsteen of toiletZo kunnen bepaalde stoffen schadelijk zijn voor de centrale riolering of waterzuiveringsinstallaties. Deze zijn bijvoorbeeld oud olie en frituurvet. Het beste wat je kunt doen is om de oude olie in een plastic fles op te vangen en dit apart in te leveren bij een milieustraat. Ga vooral geen stoffen als terpentine, zoutzuur, verf en soortgelijke chemicaliën door je gootsteen spoelen. Lever ze in bij de milieustraat van jouw gemeente.

Verstopping van de afvoer voorkomen

Voorkom dat jij jouw afvoer gebruikt als een afvalbak. Vloeibare etensresten kan je nog door de afvoer laten stromen, maar het beste is altijd in een oude verpakking opvangen en weggooien. Sommige stoffen kunnen stollen waardoor het lastiger wordt om dit naar de centrale riolering te laten stromen. Gebruik een zeefje in uw gootsteen in de keuken en voorkom dat vaste etensresten in de afvoer stromen. Zorg ervoor dat je toch om de twee of drie jaar tijd preventief laat doorspuiten door een loodgieter!

Conclusie

Als een loodgieter bewust van milieuvervuiling is, zorgt dat ervoor dat schade vermindert wordt en dat het milieu beschermd blijft.