Dit is een hoofdstuk omtrent het zichtbaar maken van biovelden of energievelden.

Straling is iets wat je niet kunt zien, noch ruiken, noch (normaal) voelen, noch proeven.
Om aan te tonen dat straling (elektrosmog) aanwezig is, heeft men bepaalde meetapparatuur nodig die dat kan aantonen. Een detector kan dat al laten horen, een breedbandmeter kan de hoeveelheid aangeven, en een spectrumanalyser kan de aanwezige frequenties aangeven.

Zo is het ook gesteld met energievelden.
Zeker, er zijn personen die aura's kunnen voelen, anderen die ze kunnen zien, en nog anderen die ze èn kunnen voelen èn kunnen zien. Maar dat is persoonsgebonden.
Ook zijn er *healers* en *magnetiseurs*, die je gezondheid kunnen verbeteren.

Ons lichaam heeft frequentievelden om zich heen. De videocamara's van Thruvision tonen dat aan in het THz gebied (vliegvelden), Brijot heeft videocamara's die dat in het GHz gebied laten zien (vliegvelden), en mijn RFI systeem toont dat aan in het MHz gebied met een frequentieteller.
Met andere woorden, met elektronische apparatuur zijn velden rond ons lichaam in het THz, GHz en MHz frequentiegebied duidelijk aantoonbaar.

Zo als ik in mijn voordracht dd. 10-04-2013 bepaalde gefotografeerde biovelden heb laten zien (ClaeSmog), en ze verhoudingsgewijs kan meten (bv. watervitalisatie) ben ik mij nu aan het verdiepen in het objectief aantoonbaar en zichtbaar maken van personen, planten en *dingen* (bv. *elektrosmog protectie devices*).

Zoals anderen dat reeds gedaan hebben is te zien op: http://www.minderstraling.nl/Pagina055.html

Op deze plek zal ik regelmatig meer info plaatsen.
Het is mijn streven om zaken, die tot nu toe onhoorbaar evenals onzichtbaar geacht werden, aan te tonen.

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog |

Info | SBM-2008| Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | Energieveld |

In tegenstellimng tot wat menigeen denkt, zijn bovenstaande afbeeldingen GEEN echte aura afbeeldingen.
Het zijn door een computer gegenereerde afbeeldingen, waarvan hij *denkt*, dat het aura's zouden moeten zijn. De basss is Kirlian fotografie, waarvan men de hand als basis gebruikt.