Elektrosmog bronnen | Laagfrequent | Hoogfrequent 1 | 2 | 3 | Antennebeleid |

Antennebeleid

Onderstaande afbeelding toont een antenne op een 3 verdiepingen woongebouw welke recht in een ander veel hoger gebouw staat binnen te stralen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een afbeelding van de betreffende zendmast vanuit het hogere flatgebouw gefotografeerd.

Dit is toch wel een bewijs voor een falend antennebeleid. De overheden kijken gewoon nergens meer naar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Elektrosmog | Meters en eenheden | Andere velden | Elektrosmog bronnen | Afscherming |
Meten van hoogfrequente velden | Afschermingsmaterialen | Afschermingsvoorbeelden

De antenne staat gewoon midden op het dak van de flat.
Niemand bekommert zich er om, of de straling ook inderdaad boven de andere woningen uit komt. Het verderop gelegen parkeerdak van het winkelcentrum wordt wel *bediend*, maar bij de flat, waaruit de foto is genomen, staat de antenne gewoon ongegeneerd binnen te stralen in plaats van er overheen.
Als dan de bewoners allerlei klachten gaan krijgen, is er niemand die een verband legt.

Niemand van de stad of gemeente let op dergelijke zaken.
En niemand krijgt ook inzage in de plannen, waarop deze zenders vermeld staan.
Van behoorlijk bestuur kan hier geen sprake zijn.

Het *Antennebureau* blijkt ook weinig van antennes af te weten. En als je al een antennetypenummer van een of andere tekening hebt en je vraagt bij het Antennebureau wie de fabrikant van dat typenummer is, om op hun website de karakteristieken te vinden, hult het Antennebureau zich in stilzwijgen. Dat *is allemaal geheim.*
Ik denk dat het een vorm is om hun domheid te verbergen.

Ook blijkt het een onmogelijke zaak om de plaatsingsplannen van nieuwe zenders te vinden.
Dat valt ook onder de categorie: *Geheim*.
De gemeentelijke ambtenaren alsmede de betrokken wethouders weten van toeten noch blazen.
Men keurt alles ongezien goed, want het zal wel in orde zijn.
Maar oh wee als je een dakkapel wilt plaatsen!

Plaatsingsplan

In het buitenland kan men nog bezwaar maken tegen de bouw van GSM/UMTS zendmasten.
Daar heeft men ook veel burgerinitiatieven, die dat organiseren.
Wij hebben helemaal niets meer te vertellen.
Alles onder de 5 meter is vogelvrij.

Het enige wat nog een beetje werkt is het Plaatsingsplan. Dat geldt voor woongebouwen, waar meerdere mensen woonachtig zijn. Zij alleen krijgen een melding dat er op hun dak antennes geplaatst gaan worden, en zij kunnen dan bezwaar maken. De helft plus één bewoner moet dan tegen hebben gestemd. Dan komt er een tweede ronde, en als dan weer de helft plus één heeft tegengestemd, wordt het hele circus voor vier jaar uitgesteld.
In de praktijk komt daar weinig van terecht. Als bewoners niets invullen wordt dat als een -ja- bestempeld. Ook menen vele bewoners dat zij verplicht zijn om mee te werken, omdat men anders niet meer mobiel zou kunnen bellen.
Opmerkelijk is, dat bij de aanschrijvingen voor UMTS zendmasten folder materiaal over GSM wordt verstrekt. En dat is wel iets geheel anders.
Vals is ook de opmerking dat de straling geen kwaad kan. Over UMTS is nog niets bekend, behalve de TNO Studie.

Merk ook, dat enkel de direkte bewoners inspraak hebben. Niet de buren die direkt bestraald worden. Die hebben helemaal niets in te brengen. En dan krijg je situaties zoals boven getoond.
De bewoners worden ook met het sprookje van de Pannekoek zoet gehouden, maar o.a. de meetrapporten van Bornkessel tonen aan, dat er direkt onder de antennes ook behoorlijk wat straling naar beneden komt; voor elektrosensibelen in ieder geval teveel.
Van een afscherming onder die antennes wil Monet en de providers niets weten.
Zie *het bitje*
van juli 2003, waarin de onwil van KPN in deze vermeld staat, en de woordvoerder van KPN alsook van Monet sprookjes vertelt, die indruisen tegen alles wat over antennes bekend is.

Lees verder Afscherming

Bovenstaande zijn de frequentiebanden voor de UMTS frequenties in Nederland.

Meer informatie over frequentiebanden zijn te behalen bij Agentschap Telecom en in Belgie bij het BIPT.