Elektrosmog bronnen | Laagfrequent | Hoogfrequent 1 | 2 | 3 | Antennebeleid |

Hoogfrequent 1

Boven de frequenties van 1 MHz noemen we alles hoogfrequent.

We vinden daar radio, TV, telecommunicatie, politie, brandweer, dataverkeer, magnetrons, radar, digitale televisie, Digitenne, satelliet TV, satelliet dataverkeer, mobiele telefonie en nog veel meer.

Kortom, we zijn omgeven door een veelvoud van allerlei stralingsgebieden.

Deze stralingsgebieden kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid.
Vaak wordt de stralingshoeveelheid als bepalend daarvoor als grenswaarde aangenomen.
Zo wordt gesteld, dat radio- en TV zenders ook een schadelijke invloed op onze gezondheid kunnen hebben. Echter, dat geschiedt pas in de onmiddellijke nabijheid van dergelijke zenders, waar de zendcapaciteit erg groot is. Op grotere afstand is die schadelijkheid minder.

Gepulst

Veel hoogfrequente draaggolven bevatten laagfrequent gepulste informatie; we noemen dat gepulst. We spreken dan van gepulste elektromagnetische velden.

Vele studies hebben uitgewezen, dat gepulste elektromagnetische velden veel schadelijker zijn voor onze gezondheid dan ongepulste elektromagnetische velden.

In vergelijking met mobiele telefonie zijn radio-en TV signalen als ongepulst te beschouwen, en daarom minder gevaarlijk. Bij lage doseringen wel te verstaan.

Mobiele telefonie, GSM900 en GSM1800, bestaat uit gepulste signalen. Per sekonde komen er 217 hele scherpe stijle pulsjes op ons af, en daar kan ons gestel niet tegen.

DECT telefoons zijn gepulst met 100 Hz.
Over DECT staat er een apart Hoofdstuk.

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Elektrosmog | Meters en eenheden | Andere velden | Elektrosmog bronnen | Afscherming |
Meten van hoogfrequente velden | Afschermingsmaterialen | Afschermingsvoorbeelden

Hier nog een voorbeeld van hoe zo'n zendbundel verloopt.
Opgemerkt zij, dat naast de balvorm rondom de antenne, waarbij ook veel straling voorkomt, er ook nog nevenbundels zijn als een soort bijprodukt, welke echter ook behoorlijk veel straling kunnen bevatten. Deze nevenbundels staan vaak haaks op de hoofdstraal, en wijzen zeer schuin naar beneden.

Interessant is daarbij het meetrapport van dhr Bornkessel, die straling onder zendmasten in woningen heeft gekonstateerd.

bericht_messv_final.pdf | Meetrapport van Bornkessel, COST 281

Abstract-IMST-Bornkessel.doc

Presentation-Bornkessel.pdf

Men meet zelfs onder een antenne, afstand 2 meter, 4.000 uW/m2.
Dat is 4.000 maal teveel wat bouwbiologen voor een slaapkamer als maximum adviseren.

Een pagina van Ralf Woelfle met veel meetberichten : messungen_4.htm

Een zendmast werkt als een soort zaklamp, die de vorm heeft van een knots.

Ook wordt er vaak gegoocheld met vermogens.
Als u een simpel fietslampje neemt en dit gewoon op een batterij laat branden, straalt dat lampje rondom alle kanten uit, maar de lichtsterkte is te gering om er bij te kunnen lezen (in het donker).

Pas wanneer er uitgekiende refektors achter het lampje geplaatst worden, ontstaat er een krachtige lichtbundel, die veel sterker is, dan bij het vorige voorbeeld.

Zo is het ook met zendantennes. Door een uitgekiend ontwerp kunnen de signalen enorm versterkt worden, soms wel met een faktor 50 !
De providers schermen altijd met wat zij er in stoppen, maar nooit met wat zij er uithalen.

Het C-2000 of TETRA, of Astrid netwerk (zoals men dat in Belgie noemt) is gepulst met 17.65 Hz, welke vlakbij de hersenfrequentie ligt.
Dat wil zeggen, de TETRA mobieltjes zijn gepulst met 17.65 Hz,maar de basistations met 70.56 Hz.
Er zijn in Engeland al heel wat politiemensen ziek van geworden.
De zwitsers hebben de reaktietijd gemeten: die werd bij gebruik van een TETRA mobieltje verdubbeld. Lees www.gigaherz.ch/792/

Engelse politie
Borstkanker
Dr. Hyland bericht
Evening News
Health Concerns
Little Hampton
Telegraph
Health Crisis
TetraComments

Duits meetrapport TETRA-BOS (zoals dat in Duitsland genoemd wordt.)

Powerpoint presentatie van het engelse TetraWatch. Een PP viewer is hier te laden.

De magnetron is ook een apparaat waar hoogfrequente straling wordt toegepast. De pulsing bestaat uit 50 Hz, maar de straling is desondanks hoog, mede door het hoge vermogen.
De apparaten mogen dan wel *afgeschermd* zijn; je schrikt je een hoedje als je met een meter op 10 meter afstand gaat meten. Onderzoeken hebben aangetoond, dat de straling op het voedsel ook daar een negatieve invloed heeft. Bij vlees worden de bloedlichaampjes veranderd en ook melk wordt moleculair in struktuur aangetast.
Trouwens, als u een kip wilt ontdooien, duurt dat een bepaalde periode in de magnetron bij 2.450 MHz. Als men daar de frequentie van onze mobieltjes, de 900 MHz op zou loslaten, zou die kip veel sneller ontdooid zijn. Daar kwam men pas achter toen de frequenties reeds vergeven waren.

Bij 900 MHz treedt een veel diepere penetratiegraad op voor de energieopname van het lichaamsweefsel. Daarom worden bestralingen in ziekenhuizen ook bij frequenties tussen de 800 en 900 MHz toegepast. In China gebruikte men vroeger 900 MHZ om mensen te steriliseren!

Het Sprookje van de Pannekoek.

Men wil het publiek graag laten geloven, dat een zendmast als een horizontale pannekoek uitstraalt.
Dat is echter niet zo.

Lees verder Hoogfrequent 2

Reflektie

Een beslist niet te verwaarlozen punt bij straling is de reflektie.
Dat is de weerkaatsing van straling tegen allerhande voorwerpen, muren, metalen oppervlakken, etc.
Stenen gebouwen (en venstersglas) weerkaatsen ook een deel van de straling. Typerend daarbij is, dat muren welke in het begin weinig reflekteren, raken echter verzadigd en beginnen steeds meer straling te refelekteren. Dit kan men d.m.v. metingen vaststellen.
Het verloop van straling is te zien op
http://www.gigaherz.ch/598/

Bij Antennebeleid is te zien, dat een antenne op een drieverdiepingen gebouw staat binnen te stralen in een veel hoger gebouw, wat erg dichtbij staat. Echter, dat drieverdiepingen gebouw ontvangt ook veel reflektie van dat hogere gebouw terug.
Hoe de antennebouwer zoiets kon installeren is een raadsel, want de stralingskegels worden ernstig door dat hoge gebouw belemmerd. In plaats van om de 400 meter moeten antennes dan om de vijftig meter geplaatst worden.


Reflektie is er ook speciaal bij metalen oppervlakken, welke als secundaire antennes kunnen fungeren. Antennes, welke nog niet in gebruik zijn blijken de straling van andere op te vangen en weer af te stralen. Weliswaar in geringe mate, maar soms toch in hoeveelheden, waarvoor elektrosensibelen ontvankelijk zijn.

 

 

 

Bovenstaande grafiek is afkomsig van de fabrikant van de COM Monitor.
Merk op, dat er binnen 50 meter van de zender hogere pieken gemeten zijn, dan in de hoofdstraal op 250 meter.

De grafiek hieronder is afkomstig van www.next-up.org.