Elektrosmog bronnen | Laagfrequent | Hoogfrequent 1 | 2 | 3 | Antennebeleid |

Laagfrequent + Dirty Power - VLF - filters

Eigenlijk alles, wat uit het stopkontakt komt, en via hoogspanningsleidingen wordt aangevoerd, wordt beschouwd als zijnde laagfrequente gebied.
En alle apparaten en leidingen die daarop aangesloten zijn veroorzaken *elektrosmog*.

Laagfrequente velden zijn veelal vlakbij leidingen en apparaten aanwezig.
Hoe groter de afstand tot deze velden hoe minder invloed ze op ons lichaam uitoefenen.

Zodra er spanning op een leiding of apparaat staat, en er nog geen stroom door vloeit, is er alleen een elektrisch wisselveld (50 Hz, ofwel 50 keer per sekonde wisselend).

Pas wanneer een apparaat wordt ingeschakeld, vloeit er stroom door de leiding en het apparaat, en is er nu ook een magnetisch wisselveld. (Het elektrische wisselveld neemt dan doorgaans iets in sterkte af).

Wanneer er enkel sprake is van gewoon transport door de leiding of apparaat, heeft het magnetische veld een bepaalde grootte. Maar wanneer er iets moet omgevormd worden, wordt dit magnetische wisselveld veel groter.

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij trafo's, ook die hele kleine
laadtrafo's. En natuurlijk bij elektrische apparaten waar
dergelijke trafo's ingebouwd zitten, zoals radiowekkers,
verstelbare lattenbodems, halogeenlampen,
trafo's voor platte monitoren, etc.

Men dient afstand te bewaren tot laagfrequente
stralingsbronnen; 2-3 meter maakt een groot verschil.

Verwarmingselementen, elektrische dekens, waterbedden
(waar een verwarmingselement in zit).
TL armaturen met voorschakelapparatuur vormen ook een
grote stralingsbron.
Bij een *oudere* TL lamp meette ik 70-90 nT.
Bij nieuwe korte 6.000 nT.

Hoogspanningsleidingen

Hoogspanningsleidingen veroorzaken grote magnetische wisselvelden. Wij adviseren een afstand van minimaal 300 meter. Mede in verband met elektrische geladen lucht-ionen, welke door de wind uw richting geblazen kunnen worden. Ook heb ik gemeten, dat de hoogspanningsmasten *lekken* door de betonnen funderingen heen, en in moestuinen ca 200 meter verderop nog waarden van 250 nT laten zien.
Wel is het zo, dat wanneer de hoogspanningskabels niet enkel, maar met bv drie stuks tesamen hangen, de optredende magnetische wisselvelden veel geringer zijn (franse methode).

In de Telegraaf van zaterdag 31
januari 2004 heeft staats-
secretaris Van Geel het over
een plan van aanpak.
Met het Interprovinciaal Overleg
(IPO), de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en EnergieNed,
de branche-organistaie van de
energie-bedrijven, wil Van Geel in
de toekomst voorkomen dat
nieuwe hoogspanningsmasten in
de buurt van scholen en huizen
worden geplaatst.

Met deze aanpak van risico's wil
de bewindsman op zijn terrein
het beleid ontnuchteren en
verzakelijken.

Dat was 2004. De toekomst is
echter al lang begonnen en het
wordt tijd dat de bewindsman
zijn belofte nakomt.

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Elektrosmog | Meters en eenheden | Andere velden | Elektrosmog bronnen | Afscherming |
Meten van hoogfrequente velden | Afschermingsmaterialen | Afschermingsvoorbeelden

Ook heb ik bij een aantal transformator-huisjes tegen de muren wel magnetische wisselvelden gemeten, maar die zijn op ca 2 meter afstand verwaarloosbaar.
(Ik kan echter niet garanderen dat dat zo bij ALLE transformatorhuisjes het geval is.)
Er zijn transformator-huisjes, waar ik 20.000 nT en zelfs 50.000 nT heb gemeten, maar op 3 - 4 meter afstand, waren die velden weer minimaal.
Iets anders is het, wanneer bepaalde kabels onder de grond niet goed zijn afgeschermd; dan kunnen er zwerfstromen ontstaan, waarbij wij tot 5 meter vanaf een transformatorhuisje nog 6.000-7.000 nT op de grond konden vaststellen, en honderden meters verder in de straat nog 250 nT.

De energiebedrijven willen ons een zuinig energiegebruik voorhouden, maar zelf laten ze zo veel energie in de grond verdwijnen. Magnetische wisselvelden zijn er alleen, wanneeer er ook inderdaad stroom vloeit.

Zwerfstromen

Daarnaast kennen we ook het fenomeen van de zwerfstromen. Dat zijn velden, die via de grond lopen en vervolgens via gas, water- en andere leidingen de woning binnenkomen.
Ze kunnen ontstaan als de rails van treinen of trams niet goed zijn aangelegd. (De stroom loopt via de bovenleidingen de voertuigen binnen en worden via de rails weer afgevoerd. Treinen en trams lopen in Nederland op gelijkstroom; de Betuweroute en HSL gaan op wisselstroom rijden.)

Ook kunnen ondergrondse kabels, welke beschadigd zijn, voor zwerfstromen zorgen.

Ook verkeerd aangesloten elektrische apparaten (of waarbij defekten zijn) kunnen zwerfstromen veroorzaken, welke weliswaar via een aardleiding afgevoerd worden, maar door andere weer opgepikt kunnen worden. Het is niet onmogelijk, dat aardleidingen ook zwerfstromen kunnen verspreiden.

Aangezien vele bekabelingen in woningen niet afgeschermd zijn, kunnen zij door antennewerking hoogfrequente straling oppikken en die in de woning afstralen, en een (hoogfrequente) overbelasting op het laagfrequente lichtnet teweeg brengen.
Vaak meten wij hier signalen tussen 5 kHz en 150 kHz (het meetbereik van onze meters); voor het merendeel bevinden zijn zich rond de 30 kHz.
En daar kunnen elektrosensibelen ook behoorlijk last van ondervinden.

Info over Powerlines, ofwel hoogspanningsleidingen:


Let wel op: de KEMA hanteert graag de eenheid uTesla, ofwel microTesla.

In de bouwbiologie is de eenheid nT, ofwel nanoTesla gebruikelijk.

1 uT = 1000 nT !!!!!!!!!

0,2 uT = 200 nT

Het enige elektrische apparaat, waarvoor stralingsnormen gelden is de computer monitor.
Deze stralingsnormen zijn volgens de zweedse TCO norm, en die zegt maximaal 200 nT.
Dat geldt dan voor het frequentie gebied van 5 Hz tot 2 KHz.
Voor het frequentie gebied van 2 KHz tot 400 KHz is max. 25 nT toegestaan!
De SBM-2003 zegt voor slaapkamers 20 nT voor magnetische wisselvelden genoeg te vinden.

Groenboek.pdf | dokument van Stichting HAN

Corona-Professor Henshaw |

NRPB Report on scientific evidence |

Borstkanker ..noorse studie toont dat binnen 100 meter vrouwen 60% meer kans maken op borstkanker.

Engelse regering hield rapport over verband kinderleukemie en hoogspanningsleidingen drie onder tafel.

In verband met een lopende rechtzaak mag het engelse zg. Draper Report pas in Mei of Juni gepubliceerd worden.
Hierin worden verbanden gelegd tussen Powerlines en leukemie.

EMF II Studie , waar 200 nT in huishoudens tot leukemie kan leiden, vooral 's nachts.

Leukemierisico onder hoogspanningsleidingen hoger: binnen 200 meter 70 % meer kans (statistisch onderzocht)

Emf2_083

Japanse studie leukemie

California Report, CR

Bericht van Miller over CR.pdf | over het California EMF Report

Commentaar Roger Conant over CR.pdf | over California Report

California Report: | USA studie over hoogspanningslijnen, duurde 9 jaar en kostte 7 miljoen US$.
CoverPages.pdf
ExecSumm.pdf
Overview.pdf
Tableof Contents.pdf


Anderzijds heb ik door metingen vastgesteld, dat
die reusachtige mastodonten in het landschap, die
reuze windturbines waarvan die wieken wel
vervaarlijk draaien, maar in het geheel GEEN
elektrosmog veroorzaken.
Waarschijnlijk omdat de stroomkabels onder de
grond liggen.

Alhoewel deze reusachtige windmolens dan
weliswaar geen elektrosmog veroorzaken, uit
milieu oogpunt gezien kunen er toch wel
bezwaren aan kleven.
Geluid is ook vaak een vreemd probleem.
Net als bij treinverkeer, kan het ontstane lawaai op verschillende afstanden en verschillende hoogtes geheel anders ervaren worden. En dan heb ik het nog niet eens over extra laag frequent geluid (tussen 0,5 Hz en 20 Hz).
Het heeft te maken met de windrichting, de kracht van de wind, en de verschillende luchtlagen.
Daarbij speelt het profiel van het landschap ook een belangrijke rol.
De wind gaat van laminaire stroming dan over in turbulentie, en dan weer in laminaire stroming, etc. Dat is een van de redenen, dat de berekeningen van deskundigen er zo weinig van bakken.
In ieder geval is het aan te raden dergelijke windmolens toch ver van bewoonde gebieden te plaatsen, om geluidsoverlast te vermijden.

Nieuw is de uitspraak van een rechtbank te Koblenz. Een uitbater van een windmolen behoefde deze niet uit te schakelen, ondanks het feit dat deze windmolen de radiontvangst van omwonenden stoorde. In principe stoort de molen zelf niet op elektrotechnisch gebied; enkel de wieken kunnen door hun refelekterend of dempend vermogen de radiosignalen pulserend onderbreken.

Windmolens of windturbines
In februari j.l. heeft Richard Box, artist-in-residence op de universiteit van Bristol op de physics afdeling, honderden fluorescerende lampen (TL) in een veld onder hoogspanningsleidingen gemonteerd. Bij schemering begonnen de lampen reeds licht te geven, enkel en alleen aangedreven door de elektromagnetische velden welke door de bovenhangende kabels worden opgewekt.

Ook al staan bepaalde schemerlampen uit, er kan toch een groot elektrisch wisselveld op staan.
Vaak is dat het geval wanneer er een enkelpolige schakelaar in de stroomdraad zit.
Men kan dat veranderen door de stekker om te draaien, maar als je niet weet of de fase wel of niet onderbroken wordt, adviseer ik een stekker met schakelaarzoals hiernaast afgebeeld.
Het voordeel hierbij is, dat beide polen worden onderbroken, en wanneer de schakelaar op de 0 staat er geen spanning op het snoer staat, en dus geen elektrisch wisselveld.
Natuurlijk, wanneer de schakelaar op 1 staat, is er een elektrisch- alsook een magnetisch wisselveld op het snoer.

Daarnaast is een afstandsbediening ook een prima iets.
Enkel wanneer men op een knopje van de afstandsbediening drukt, is er een kort signaal van 434 MHz.

Zie afbeelding hieronder.

 

Magnetisme

In feite is het zo, dat alles wat magnetisch is, inwerkt op ons lichaam.
We moeten daarom alles vermijden wat onnatuurlijk magnetisch is.
Zoals hangers (met een magneet erin), matrassen en dekbedden (waarin magneetstrippen zitten).

En, we dienen al dat soort produkten te vermijden, welke op en onder bedden aangeprezen worden als zijnde werkend tegen elektrosmog. Dat is niet waar. In tegendeel zelfs. Er kunnen ongewenste potentiaalverschillen optreden en aankoppelingen van elektrische velden.

RF Exposure near High-Voltage Lines is een interessant artikel van Vignati en Giuliani.
Zij vonden magnetische inducties niet alleen bij 50 Hz maar ook tussen 100 en 400 kHz, op afstanden van 8 tot 45 meter.
Lees verder Hoogfrequent

*Dirty Power* - *VLF*- *Dirty Power*

Er is een gebied tussen wat wij noemen laagfrequent en hoogfrequent. Zo vanaf 5 kHz tot 150 kHz, en vaak nog hoger tot wel 10 MHz. Dat zijn in feite hoogfrequente belastingen op het stroomnet.
Dat noemen we VLF frequenties.

Er kunnen twee oorzaken voor zijn:
- van buiten komend
- zelf veroorzakend.

Daarbij kunnen deze VLF frequenties voorkomen in de stopkontakten alsook vrij in de ruimte. En tussen die twee hoeft er geen verband te zijn.
Elektrische apparaten kunnen VLF frequenties uitzenden, zonder het net te bevuilen, en zij kunnen ook het net bevuilen, zonder zelf VLF frequenties uit te zenden.
Zie bv *het bitje* September 2008.

De firma Bajog heeft jarenlange ervaring met allerlei filters voor industriele toepassingen, en voor huishoudens het insteekfilter Alpha 5 B.
Volgende gegevens zijn afkomstig van Bajog.

Hier is te zien, dat tussen 1.25 kHz en 150 kHz een *grijs* gebied is.
Een elektrisch apparaat kan in zijn geheel aan alle normen voldoen , maar toch
- storingen uitzenden en apparaten beinvloeden
- storingen uitzenden en apparaten stuk maken
- door storingen beinvloed worden
- door storingen stuk gaan

Extreme flankenstijlheid (dU/dt) kan leiden tot te hoge energie op te korte tijd. Dat kan enige malen goed gaan, maar wanneer periodisch optredend dodelijk voor apparatuur.

De eenheid dU/dt : V/uS . Bijvoorbeeld 1000 V/uS wil zeggen, dat wanneer dat signaal 1 uS aanstaat, een spanningswaarde van 1 kV bereikt werd.

Normaal gesproken kunnen kondensatoren 50-150 V/uS aan, elektrische apparaten 500 V/us en gevoelige elektrische apparaten tot 500 V/uS.

Onderstaand voorbeeld toont een dergelijke piekspanning van 3.4 kV/uS.
In de praktijk kunnen wel dergelijke piekspanningen van wel 6 kV/uS optreden (6000 V/uS)

Het moge duidelijk zijn, dat er voor industriele toepassingen grote gevaren dreigen.

Maar dat is ook zo voor biologische toestanden.
Vandaar dat Bajog haar insteekfilter naar onze wensen heeft aangepast, opdat elektrosensibele mensen hier ook meer baat bij hebben.
Daarbij is het veiligheidsaspect goed gewaarborgd.

Op symposia van Baubiologen heeft Bajog reeds gewaarschuwd, dat het plaatsen van meerdere insteekfilters kan leiden tot ongewenste resonanties, waardoor elektrische apparatuur zelfs stuk kan gaan en er brand kan ontstaan.

Daarom adviseren wij een maximum van 5 filters per woning. Dat is doorgaans meer dan voldoende. Het is ook beter om de bronnen van de eigen veroorzaakte *dirty power* eerst te elimineren, dan om aan symptoombestrijding te doen.

 

WAARSCHUWING!! - WAARSCHUWING!!

Er zijn nieuwe verkopers van insteekfilters, die beweren dat men in een woning minimaal wel 15 insteekfilters dient te plaatsen.

Dat is een technisch onverantwoord advies.

Deze filters zijn wel goed, doch ook hier geldt, dat een maximum van 5 stuks per woning geldt.

Trouwens, er zijn niet veel woningen waar men 15 stopkontakten heeft.

Uit bovenstaande blijkt, dat wanneer men filters, welke bijvoorbeeld uit één enkele condensator van 20 uF bestaan, in grote aantallen plaatst, deze ongewenste resonanties opwekken.
Deze condensatoren kunnen, zonder verdere schakelingen of *Sperrfilters*, maximaal tussen 80 en 150 V/uS uithouden.
Wanneer twee van dergelijke filters, dus 2x20 uF=40 uF worden geplaatst, kunnen er branden en explosieve verwoestingen optreden.

Hoe meer er van dergelijke filters geplaatst worden, hoe groter het risico stijgt bij sterke netbelastingen.

 

 

Hier rechts een analyse, en daarna als er een Bajog filter is geplaatst.

Bajog filters zijn door eigen sintermetalen / inductors voor de bekende spikes en transienten resistent, doordat deze energie wordt geabsorbeerd en in warmte omgezet.

Daarom kunnen een aantal Alpha filters aan een enkele fase gehangen worden, zonder dat kritische situaties ontstaan.

Hier een aantal rapporten over *dirty power*.

08_Havas_CFL_SCENIHR.pdf
day3-havasstetzer.pdf
dirty_power_healthy_schools.pdf
electrical_toll_on_school.pdf
filter_school_results.pdf
Havas&Stetzer_London_2004.pdf
Havas_Stetzer_WHO04.pdf
Havas-Diabetes-EBM.pdf
health_effects.pdf
london_panel1.pdf
london_panel2.pdf
M_Havas_Electrohyper.pdf
magnetic_fields_transmission_lines.pdf
Milham Morgan 2008.pdf
NFAMemf.pdf
Public-Health-EMF.pdf
StetzerFilter_Report.pdf


Chapter10.pdf
Chapter11.pdf
Chapter12.pdf
Chapter13.pdf
Chapter14.pdf
Chapter15.pdf
Chapter16.pdf

Chapter17.pdf
Chapter18.pdf
Chapter19.pdf
Chapter20.pdf
Chapter21.pdf
Appendix1.pdf
Appendix2.pdf

Appendix3.pdf
Appendix4.pdf
Appendix5.pdf
Appendix6.pdf
Appendix7.pdf

Appendix8.pdf
Bibliography.pdf
Chapter1.pdf
Chapter2.pdf
Chapter3.pdf

Chapter4.pdf
Chapter5.pdf
Chapter6.pdf
Chapter7.pdf
Chapter8.pdf
Chapter9.pdf

Hier nog een aantal interessante rapporten:

D.pdf
2005JA011480.pdf
BFS-IARC-SSK.pdf
doc_15_1.pdf
Hochspannung.pdf
HSP-Leitungen.pdf interessant bericht door Hans-U.Jakob van Gigaherz.ch
IARC-ChildhoodLeukaemia2001.pdf
Living near big power line may up Alzheimer's risk - MSNBC Wire Services - msnbc.com.pdf
PLHR.rtf
Power Lines, Static Electricity and Diseases.pdf
WHO-IARC_ICNIRP.pdf
WHO-IARC_KundiBioInitiative2007.pdf
WHO-IARC-Leukämierisiko_Schüz2007.pdf
WHO-IARC-NonIonizingRadiation.pdf
Wiley InterScience_ Journal_ Abstract.pdf

In de dubbele uitgaves van *het bitje* September 2008 heb ik wat metingen aangaande dirty power evenals twee soorten filters beschreven.

Deze uitgaves zijn in het duits en in het engels.

Lees dit boek

Iedere ouder zou dit moeten lezen

*Dirty Air* - *VLF*- *Dirty Air*

Daar waar dirty power zich in het electriciteitsnet bevindt, zijn er ook VLF frequenties, welke zich in de lucht bevinden, mijn zg. *dirty air*.

Deze VLF wordt door elektrische apparaten veroorzaakt en direct afgestraald in de lucht.
Genoemde filters kunnen enkel datgene wat zich in het electriciteitsnet bevindt elimineren, maar niet wat daarbuiten in de lucht wordt verspreid.

En er wordt heel wat de *lucht ingeblazen*.

En daarbij gebeurt wat opmerkelijks. Met een special Impulsdetektor, welke enorm gevoelig is voor VLF signalen tot aan 100 kHz, kan ik deze signalen nu meten.
Met eook een speciale antenne, dicht tegen het voorwerp aan, kan ik nu deze modulaties opnemen. en ik moet dan wel heel dicht erbij blijven.
Het opmerkelijke daarbij is, dat op een afstand van enkele centimeters deze zwakke frequenties niet meer meetbaar zijn, maar elektrosensitieve personen ze op enkele meters afstand er nog wel last van kunnen hebben.

De biologische reikwijdte van dergelijke frequenties is dus aanmerkelijk hoger dan aanvankelijk door technici en wetenschappers werd aangenomen.

Zo heb ik de laatste jaren kunnen vaststellen, dat bepaalde uiterst zwakke signalen het biologische systeem bij mensen veel harder kunnen onderuithalen, dan andere sterke tot zeer sterke elektrosmog signalen.

Zo bijvoorbeeld dat een sterk DECT signaal wel als dusdanig *gevoeld* werd, maar geen lichamelijke klachten veroorzaakte, maar dat een ander uiterst zwak DECT signaal wel met behoorlijke lichamelijke symptomen werden waargenomen.

Kennelijk is de inhoud en informatie van de signalen bepalend voor de lichamelijke reacties.

Zo is het ook duidelijk waarom bepaalde elektrosensitieven zo heftig kunnen reageren op de signalen van mobieltjes in standby-modus. Ook daarbij treedt *dirty air* op.

Een aantal nieuwe VLF modulaties zal bij de geluiden verzameling onder info worden toegevoegd.

 

25-06-2011 Powerlines

Er is momenteel weer het een en ander te doen over hoogspanningsleidingen.

Op Pagina12c.html had ik reeds wat relevante info geschreven. Daar staat ook de gehele California Studie. (De wetenschappers stelden zich de vraag of het nu het zaad van de vader of de vrucht van de moeder was, wleke aangetast was!)
Eveneens staat er de zg. Henshaw studie over de Corona effecten.

Het Voltage is niet zo belangrijk: Wel belangrijk is het Ampèrage welke door de kabels stroomt.

Het maakt veel uit, of de kabels alleen hangen of met z'n drietjes bij elkaar, ofwel dat de kabels getwijnd (verdrillt) zijn. Want dan zijn de magneetvelden geringer.

Wat techneuten ook mogen beweren, de magneetvelden kruipen ook door de stalen gebintes van de (oudere) hoogspanningsmasten, en door het beton in de grond. In de buurt van Weesp had ik al eens magneetvelden gemeten, ca. 250 meter vanaf zo'n mast, met een waarde van 250 nT in de groententuin van een boerengezin.

Het is mooi dat TenneT hun nieuwe Wintrack masten heeft ontwikkeld, die aanzienlijk minder straling zouden geven dan de reeds bestaande.

Maar het is veel beter om de kabels in de grond te leggen.

In Zwitserland is er dienaangaande een prachtige uitspraak van de rechtbank gekomen.

Unterdessen haben wir sogar in der Schweiz 11km 380kV Internationale Verbundleitung im Boden. Von Mendrisio nach Cagno. Nach dem Vorbild von Turbigo nach Rho in Oberitalien erstellt. Auch etwa 8km.

Seit dem Bundesgerichtsurteil 1C_398/2011 ist in der Schweiz im Hochspannungsleitungsbau nichts mehr wie es einmal war. Hier steht von einem 3-4mal geringeren Energieverlust als bei Freileitungen und von nur 1.6mal höheren Kosten. Jetzt haben sogar unsere industriefreundlichsten Bundesrichter begriffen, wie sie über Jahrzehnte angelogen wurden.
Ich bin zur Zeit mit meinen Leuten mit einer 30km langen 230kV-Leitung vor dem Bundes-Verwaltungsgericht. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wer da bei dieser flotten Beweislage Recht bekommt. Denn was für 11km geht, geht auch für 30km. Und was für 30km geht, geht auch für 60.
Das Schweizerische Bundesgericht, als industriefreundlichster Gerichstshof Westeuropas bekannt, hat auf Grund von 3 Gutachten von Prof. Dr. Ing Brackelmann am 5.4.2011 (Bundesgerichtsurteil 1C_398/2011) die Verlustleistung von Boden-Kabeln als 3-4 mal geringer und die Preise als 1.6mal höher und die Ausfallsicherheit als 7 mal besser, als bei Freileitungen bestätigt.

Dus, het zwitserse gerecht heeft besloten dat kabels in de grond 3-4 maal minder stroomverlies hebben en de prijs slechts 1,6 maar duurder, en het uitvalpercentage 7 keer beter.

Voorts is het zo, dat rond hoogspanningsleidingen ook *dirty air* aanwezig is, zoals blijkt uit deze studie .

Hier een studie van het Ecolog Instituut.

Hier een over biologische effecten.

Hier een bericht over statische velden bij hoogspanningsleidingen

Tenslotte wil ik opmerken, dat calculaties, rekenmodellen, etc leuk en aardig zijn, maar ik zie liever echte metingen ter plaatse. En voor de leek; magneetvelden dient men met een 3D Tesla meter te meten.
Met een 1D Teslameter moet men de X-, Y-, en Z-as apart meten, deze waarden kwadrateren, dan optellen en uit de som de worteltrekken. Zonder een *zakjapanner* is dat vrij moeilijk. Met 3D is het richten en aflezen.

Zo zou een Wintrack van Tennet er uit zien.