Afschermings materialen 2

Nu dat we weten wat we af te schermen hebben en waar, kunnen we er over gaan nadenken welke materialen we zullen gaan inzetten.
De eigenschappen van verscheidene materialen zijn reeds degelijk beproefd.
Specialisten zijn Prof. Dipl.-Ing. Peter Pauli van de Universeit van de Bundeswehr, HF en Microgolf techniek, en Dr.-Ing. Dietrich Moldan, Ingenieursbureau voor Milieu analyses.

Zij hebben verschillende artikelen en boeken over afschermingsmaterialen gepubliceerd.

De metingen worden verricht
volgens het schema in de
afbeelding hier rechts.
Het *Messobjekt* is het te
onderzoeken materiaal.

De zend antenne aan de
buitenkant zendt de frequenties;
dat kunnen er enkele zijn of een
complete serie van bijvoorbeeld
200 MHz tot 10 GHz.

De ontvangst antenne binnen in
de afgeschermde kamer
ontvangt doorgelaten straling,
en een netwerk analyser
vergelijkt de waarde van de
verzonden en ontvangen signalen.

Home | Nieuws | Feiten | Freiburger Appell | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Elektrosmog | Meters en eenheden | Andere velden | Elektrosmog bronnen | Afscherming |
Meten van hoogfrequente velden | Afschermingsmaterialen 1 en 2| Afschermingsvoorbeelden
|

Bovenstaande grafiek toont enkel balk diagrammen bij enkel twee frequenties.

Andere grafieken tonen curves hoe de afschermingsfactor zich gedraagt bij frequenties van 200 MHz tot 2000 MHz en van 1GHz tot 10 GHz.
Een voorbeeld van dergelijke grafieken kan men downloaden vanaf de website van Dr.-Ing. Dietrich Moldan

De verslagen van de EMV-Tagung kan men bestellen bij Dr.-Ing. Martin H. Virnich,
Ingenieurburo fuer Baubiologie und Umweltmesstechnik,
Berufsverband Deutscher Baubiologen - VDB e.V.
Duererstrasse 36, D 41063 Moenchengladbach
Tel. +49-2161-896574, Fax 898753, e-mail: Virnich.Martin@t-online.de

 

 

Bij Links staan een aantal leveranciers genoemd.

 

Lees verder Afschermingsvoorbeelden

Op die manier kan de afschermings factor worden bepaald. Omdat Prof. Dipl.-Ing. Peter Pauli een onafhankelijke onderzoeker is, vertrouwen de meeste bouwbiologen op deze bevindingen en laten hun oordelen daarvan afhangen.

Erg gewild is het boek *Reduzierung hochfrequenter Strahlung - Baustoffe und Abschirmmaterialien* door Peter Pauli en Dietrich Moldan.
Directe link naar een voorbeeld van deze publikatie: www.drmoldan.de/html/publikationen.htm
Voor nadere informatie over het beproeven van materialen of bestellen van de publikatie:
Dr.-Ing. Dietrich Moldan, Am Henkelsee 13, D-97346 Iphofen,
Tel. +49-9323-870810, fax 870811. E-mail: info@drmoldan.de , www.drmoldan.de

De Berufsverband Deutscher Baubiologen - VDB e.V. organiseert seminars en andere bijeenkomsten waar specialisten uit Duitsland maar ook uit andere landendeze zaken over elektriciteit en de telecom industrie bespreken.
Een van deze specialisten is Dr.-Ing. Martin Virnich, die (bijna) alles weet over meetapparatuur, straling en hoogfrequente signalen.
Dr.-Ing. Dietrich Moldan heeft tesamen met Dr.-Ing. Martin Virnich een voordracht gehouden op de 3. EMV-Tagung van de VDB, op 1.-2. April 2004 te Wuerzburg.
De afbeelding hieronder komt uit deze voordracht en toont de afscherminsfactor van verschillende materialen,voor de frequenties van 900 MHz en 1900 MHz.