Meten van hoogfrequente velden


Het meten van hoogfrequente elektromagnetische velden vergt geheel andere meettechnieken. Daar in dit gebied de elektrische- en magnetische velden nauw met elkaar verbonden zijn, is het voldoende om slechts één veld te meten.
Vaak nemen we daarvoor het elektrische veld.

HF meters werken niet met meetkoppen, maar met speciale antennes, die naar gelang het frequentiebereik en doel verschillend zijn.
Een antenne om een hoeveelheid te meten is anders dan een, die gebruikt wordt om te peilen.

Er zijn hf meters, welke voorzien zijn van AGC, (Automatic Gain Control). Deze versterken bepaalde zwakke signalen, opdat ze goed hoorbaar zijn. Het nadeel is dat het geluid niet proportioneel is ten opzichte van de werkelijke sterkte van het signaal.
Er zijn nu hele goed betrouwbare meters, maar die hebben geen AGC, en het is dan wel even wennen, om de signalen er goed uit te pikken.

Professioneel

Professioneel meet men met een Spektrumanalyser. Die kijkt welke
signalen er op welke frequentie zitten en meten dan de sterkte
daarvan. Men werkt heel gericht.
Het is een heel precies karwei. De meter, de antennes en de kabels
moeten regelmatig gekeurd worden, en bij de berekeningen van de
signalen meegecalculeerd worden.
Ondanks al die precisie, rekent men bij Spektrumanalyzers met
een afwijking van + en - 3 dB, en kunnen er ook fouten gemaakt
worden.

Bij de spektrumanalyser hoort ook een
gekalibreerde antenne, en een speciale
ook gekalibreerde kabel.

Elektrosmog | Meters en eenheden | Andere velden | Elektrosmog bronnen | Afscherming |
Meten van hoogfrequente velden | Afschermingsmaterialen 1 en 2| Afschermingsvoorbeelden
|

Home | Nieuws | Feiten | Freiburger Appell | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

1e generatie
2e generatie
3e generatie

Hierboven de eerste, de tweede en de derde generatie hoogfrequent meters zijn breedbandmeters. Zij meten het totaal aan gemeten signalen.

De eerste generatie geeft de signalen qua toon heel goed weer. De waarden op het display of LED's zijn niet zo betrouwbaar, maar men kan heel goed horen of er veel of weinig straling is.

De tweede generatie geeft een miserabel geluid, maar de LED's geven via een tabel eem goede indruk van de meetwaarden.

De derde generatie geeft wat minder geluid dan de eerste generatie, maar geeft exact op het digitale display de stralingshoeveelheid weer. De metingen gebeuren met zg. piekwaarden. Men meet alle signalen tesamen welke zich binnen het bereik van de meter en antenne bevinden.
D.m.v. extra (dure) filters kan men het totaal van de signalen binnen een frequentieband aflezen.

De vierde generatie is een *handheld* spectrumanalyser. Hierbij worden binnen te bepalen frequentiebanden niet alleen het totaal aan signalen weergegeven, maar ook nog eens apart per provider, dwz alle afzonderlijke pieken, zodat men binnen een frequentieband ook de sterkste veroorzaker kan zien.
Een notebook is wel aan te bevelen!

 

BreedbandWij behandelen verder de zg. Breedband meetapparaten. Die pakken alles wat in een bepaald frequentiegebied zit, die de meter aankan, en waarvoor de antennes geschikt zijn.
Afhankelijk van de kwaliteit en de gebruikte antennes zitten daar uiteraard ook grote toleranties op.

Ik zal een voorbeeld geven. De HF Digitmeter II is wel bekend uit diverse
uitgaves van *het bitje*. Standaard zitten daar enkele dipool antennes bij,
plus een lange uitschuifbare. Zij zijn goed voor een groot aantal
frequentiebereiken maar qua stralingshoeveelheid niet betrouwbaar.
Om toch enigszins een goede indruk te hebben van stralingshoeveel-
heden heb ik een speciale meetantenne, die niet die onvolkomendheden
heeft. Richting bepalen is wat problematisch. Daarvoor gebruik ik een
logarithmisch periodische richtantenne
. Die heeft een nauwe hoek en
laat goed toe, om precies de zenders te kunnen peilen. Ook kan ik zo
nauwkeurig de plaats van DECT telefoons bij buren aangeven.
De breedbandigheid is breed, en tussen mijn ontvangen signalen zitten
ook radio en TV zenders, die het beeld omtrent GSM zenders verstoren,
althans een analyse bemoeilijken. Als optie heb ik ook magnetische
*Schleifenantennes*
, die plaatselijke hf straling meten. Deze plaatselijke
straling noemen we *Hot Spots* en ze zijn vaak zo groot als een kleine
voetbal. Op mijn verzoek zal Gigahertz Solutions voor haar hf meters
ook een dergelijke antenne ontwikkelen.
Het zijn lokale concentraties van allerlei stralingsbronnen en ontstaan door bv. reflektie, een fenomeen waar met het meten van hoog-frequente velden ook goed rekening mee gehouden moet worden.
Ook heb ik gemerkt dat bepaalde muren straling absorberen en als een secundaire antenne deze straling reflekterend afstralen.

De nieuwste generatie hf meters zoals die van Gigahertz Solutions, welke zijn uitgerust met een logarithmisch periodische antenne, en waarmee betrouwbaar gemeten kan worden, hebben een scherp ingangsfilter van 800 MHz, waardoor de signalen van radio en TV afgesneden worden en het meetresultaat niet beïnvloeden.

Als men hoogfrequentie wil meten, is het belangrijk te weten:
hoeveel straling er is
uit welke richting hij afkomstig is
wat voor soort straling het is
welke frequentie

Pas als men dat weet kan men over afscherming gaan nadenken

Rapporten over metingen en waarden in Duitsland:

bericht_messv_final.pdf | Meetrapport van Bornkessel, COST 281
MOBILF-1.pdf | metingen in woongebieden
MOBILFUN.pdf | praktijkgevallen van Wolfgang Maes

 

Lees verder Afschermingsmaterialen 1

Wanneer u wilt beginnen, kan ik de Esmog Spion of de HF Analyser HF 32C aanbevelen.
De af te lezen waarden bij de Esmog Spion zijn niet betrouwbaar, maar men kan wel de signalen hier het beste, luid en helder horen. Het heeft AGC.
De Gigahertz HF 35C heeft betrouwbare uW/m2 display aflezing in schaal A tot 200 uW/m2 en in schaal B tot 2000 uW/m2. Het meet gemiddelde of piek waarden van de signalen.
Signaal analyse zonder AGC.

Zie ook de pagina van*het bitje* voor publikaties.

Voor de liefhebber de Spectran HF.

4e generatie