Andere velden

Daarnaast kennen we ook nog gelijkvelden.

Ons stroomnet is voorzien van een frequentie van 50 Hz, dat wil zeggen, 50 pulsjes per sekonde.
Een lamp gaat 50 keer per sekonde aan en uit. Omdat onze ogen trager reageren, lijkt het alsof deze lamp konstant licht geeft, maar dat is niet zo. Het is in feite een *stroboscopisch* effekt.

Ons stroomnet bevat dus een frequentie van 50 Hz, is wisselend en daarom noemen we dat een wisselveld. De velden bestaan dan uit een elektrisch- en een magnetisch wisselveld (welke ieder apart gemeten dienen te worden!).

Daarnaast kennen we ook velden, die NIET van een frequentie voorzien zijn, en dat noemen we gelijkvelden.

Elektrische gelijkvelden

Wanneer we hard op een kunststof materiaal wrijven, ontstaat er een elektrostatisch veld; we noemen dat een elektrisch gelijkveld. Ze ontstaan bij kunststof oppervlakken en synthetische vezels bij bv. tapijten, gordijnen, behang, beeldschermen, TV's, computers.

Elektrische gelijkvelden kunen zich in ons lichaam opslaan. We worden dan meer elektrostatisch geladen en ontladen ons dan weer bij het aanraken van metalen dingen, als deurklinken, autoportieren, etc.

De aanwezige lichaamsspanning kan er ook door oplopen.

De spanning van elektrostatisch geladen oppervlakken wordt in Volt (V) aangegeven. De daaruit resulterende veldsterkte van dit veld in de ruimte, ookwel luchtelektriciteit genaamd is Volt per meter (V/m). Beide worden met een speciaal meetapparaat gemeten.

Magnetische gelijkvelden

Magnetische gelijkvelden zijn er bij metalen voorwerpen, als bv leidingen onder de grond, metalen draagbalken in gebouwen, metalen onderdelen van een bed, metalen springveren in matrassen, etc.
Ook kunnen magnetische gelijkvelden ontstaan door de aarde, althans afwijkingen daarop, door ondergrondse scheuren, verschuivingen, wateraders, etc.
Magnetische gelijkvelden worden gemeten met zg Magnetometers. Die zijn er in verschillende soorten, en over het algemeen vrij kostbaar.

3D Scintillatietellers worden ook gebruikt; men meet dan de radioaktiviteit en dan wel heel precies en heel nauwkeurig.

Magnetische afwijkingen kunnen ook met een kompas vastgesteld worden.

Andere storingsbronnen

Radioaktiviteit (alpha, beta en gamma stralen) zijn ook straling en worden bij een bouwbiologisch huisonderzoek ook gemeten in uSv/h, microSievert per uur.

Een afvalprodukt van radioaktiviteit is het Radongas. Het komt uit de grond en uit bepaalde bouwmaterialen. De eenheid hiervan is Bq/m3, Bequerel per kubiele meter.

Een informatieblad over Radongas van de GGD Fryslan.

Als we toch met de lucht bezig zijn, wordt ook het gehalte aan koolmonoxide (bij slechte kachels) kooldioxide (slechte ventilatie) en formaldehyde (spaanplaat) bepaald. Uiteraard spelen de temperatuur en de relatieve vochtigheid in een woning een belangrijke rol.

Niet alleen de woning maar ook de bewoners worden doorgemeten.
Op lichaamsspanning, vitaliteit (Egely) en belasting (Flimmertest)

Tenslotte kan er gekeken worden op de aanwezigheid van bepaalde schimmels.

 

Een aardig artikel over *Ziek door je huis*, vertaald door Karin Mous uit het engels.

 

 


Lees verder op Elektrosmog bronnen

 

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Elektrosmog | Meters en eenheden | Andere velden | Elektrosmog bronnen | Afscherming |
Meten van hoogfrequente velden | Afschermingsmaterialen | Afschermingsvoorbeelden