Meters en eenheden

Bij het laagfrequent hebben we twee aparte meters nodig; een om het elektrische wisselveld te meten, en een om het magnetische wisselveld te meten.

Er zijn fabrikanten, die deze twee meters in één enkel apparaat ingebouwd hebben. Door een knop te bedienen kun je dan overschakelen tussen het ene en het andere gedeelte.

Daar bij hoogfrequent deze twee velden met elkaar vervlochten zijn, hoeven we maar één veld te meten, waaruit we het andere kunnen berekenen. Vaak wordt dan enkel het elektrische veld gemeten.

Eenheden

De eenheid daarvoor is V/m.
Bouwbiologen gebruiken de eenheid uW/m2, microWatt per vierkante meter, en dat noemen we de vermogensdichtheid (Leistungsflussdichte).

De omrekening van V/m naar uW/m2 mag alleen als er sprake is van echte hoogfrequente velden.
Vlakbij een gsm zendmast zijn de twee velden (het elektrische en het magnetische) nog niet tesamengevoegd, en moet voor de berekening van de vermogensdichtheid tevens het magnetische veld gemeten worden. (Dat had het TNO nagelaten, zie *het bitje* jan/feb 2004).

Er is een handig progje om die verschillende gebruikte eenheden om te rekenen.
Download Mobidig.exe hier

We spreken dus van elektrische wisselvelden, van magnetische wisselvelden en van elektromagnetische golven.

Elektrosmog | Meters en eenheden | Andere velden | Elektrosmog bronnen | Afscherming |
Meten van hoogfrequente velden | Afschermingsmaterialen | Afschermingsvoorbeelden

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Lees verder Andere velden

Omrekeningstabel.

Let op: van mikroWatt per vierkante meter gaat het niet naar V/m maar naar mV/m

Als voorbeeld:

100 uW/m2 = 194 mV/m = 0,194 V/m

Let op, deze tabel geldt enkel voor de HF Analysers van Gigahertz Solutions met de daarbij behorende antennes.

 

Mijn persoonlijke adviezen voor meetapparatuur.

Het is belangrijk eerst eens goed na te denken wat men eigenlijk zou willen meten, waarom, en welke conclusies men aan het resultaat zou willen toekennen.

Een meter die alles kan meten bestaat niet.
Veel meters kunnen slechts binnen een bepaald gebied meten; wil men meer, dan dient men een uitgebreider type aan te schaffen, die binnen een groter gebied, dan wel grotere hoeveelheden kan meten.

Voorts dient men onderscheid te maken tussen detectors en meters.

Een detector geeft enkel aan, en laat dat meestal HOREN, dat er hoogfrequente straling aanwezig is. Aan het geluid kan men eventueel herkennen om wat voor een soort stralingsbron het gaat, maar men kan niet bepalen hoe groot de stralingshoeveelheid is.

Elektrosensibelen kunnen dus al een heel eind komen met een detector.

Echter, wanneer men wil weten hoeveel straling er precies aanwezig is, en om bijvoorbeeld te kunnen bepalen of een afscherming voldoet, of om een nieuwe woning te kunnen checken op aanwezige zendmasten en buren met draadloze apparatuur, dan is een meter noodzakelijk.
(Om niet gestoord te worden door radio- en TV signalen, beginnen de meeste HF meters pas bij 800 MHz, en kunnen daaronder bevindende bronnen, zoals bv TETRA, niet meten!)

De meeste meters hebben dus hun beperkingen en kunnen niet alles meten.
Het kan daarom goedkoper zijn om een bouwbiologisch huisonderzoek te laten verrichten, omdat dan de meeste factoren wel in kaart worden gebracht.
Want er zijn nog veel meer elektrosmog-gebieden, die ook schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, en die door onderstaande meters niet getraceerd kunnen worden.

Daar zijn weer andere meters voor nodig (welke wij wel bezitten).

Algemeen advies: Nr 1 of nr 4 en 7

1 . Esmog Spion
- Endotronic

Een meter/detector welke ik altijd bij me draag.
Eigenlijk is dit geen meter, maar een detector. Hij laat op uitstekende wijze HOREN wat er zoal in de lucht zit. De diodes geven enkel aan of de stralingshoeveelheid toe- of afneemt.

Ik gebruik hem meestal zonder antenne, want hij is erg gevoelig.

Naast het hoogfrequent laat hij ook laagfrequent horen.
Met de telescoop antenne kunnen tevens laagfrequente bronnen gedetecteerd worden.
Naast de Esmog Spion is er ook de Profi Spion, welke meer mogelijkheden voor andere antennes heeft.

Zie *het bitje* Mei 2006.

 

2 . Microwave Warner
- Endotronic

Een kleine handige detector met drie HF stralingsniveaus.
Ook dit is geen meter, maar een detector.
Hij kan tevens bij het hoogste level een piepsignaal laten horen.

Zie *het bitje* Augustus 2006.

 

3 . Electrosmog Detector
- Sensory Perspective

Een detector, welke enkel laat horen welke hoogfrequente signalen er in de lucht zitten.

De geluidskwaliteit is goed, maar naar mijn smaak begint deze detector te hoog met detecteren en kan elektrosensibelen een vals gevoel van veiligheid geven.

Zie *het bitje* Augustus 2005.

 

4 . HF Analyser HF35C
- Gigahertz Solutions

Dit is een echte meter (van 800 - 2.500 MHz).
Hij laat tevens horen welke stralingsbronnen er gevonden zijn, maar de geluiden zijn minder dan die van de detectoren.

Op het display kan men meteen in uW/m2 zien hoeveel de HF straling bedraagt. Voor de leek is dit een prima instapmodel. Hij meet vanaf 0,1 tot 2.000 uW/m2, en dat is ruim voldoende.
Immers, als er meer straling is moet je toch maken dat je wegkomt!

Met de bijbehorende LogPer antenne kan men de bronnen goed lokaliseren.

Zie *het bitje* Oct/Nov 2003.

5 . HF Analysers andere types
- Gigahertz Solutions

Dat zijn meters met meer mogelijkheden, uitgebreidere frequentiebereiken (27 MHz - 2500 MHz, 2.400 - 6.000 MHz), andere antennes, meerdere aansluitmogelijkheden, variabele filters, signaalversterkers, etc.

Opmerking: Dit zijn allemaal breedband meters, dwz. dat zij alles *pakken* wat voor de antenne komt.
Behalve aan het geluid, kan men niet weten wat voor soort bron men gemeten heeft. Dat is enkel mogelijk met een variabel frequentiefilter, waarmee een enkele frequentie weggefilterd kan worden, en men zo enigszins kan bepalen om welke frequentie het gaat.

Zie *het bitje* Oct/Nov 2003.

Hier twee voorbeelden van andere types met andere antennes.

De bovenste is de nieuwe HFW35C special, welke kan meten vanaf 2.4 - 6 GHz. De gevoeligheid is verhoogd dmv twee versterkers.
Maar om die twee versterkers te kunnen gebruiken is er weleen extra schakelaar nodig.

De onderste is de HF59B met de UBB27 antenne, welke vanaf 27 MHz tot 2.5 GHz kan meten, maar daar is geen filter voor, dus is het moeilijk te bepalen wat men precies *vangt*.

7 . NF Analysers voor laagfrequente velden, ME3830B
- Gigahertz Solutions

Dit is een goed instapmodel om thuis de elektrische en magnetische velden te kunnen meten.

Ook van deze ME serie zijn er meerdere uitvoeringen verkrijgbaar, welke ook weer uitgebreider kunnen meten.
Zelfs conform de TCO norm (tussen 5 Hz - 2 kHz, en 2 kHz - 400 kHz).

Zie *het bitje* October 2004.

Let wel, voor elektrische velden dient men de aardingskabel te gebruiken, en voor magnetische velden moet men de X-, Y- en Z- as apart meten en de resultante daaruit berekenen.

 

Daarom gebruik ik om magnetische wisselvelden te meten een meter, met een 3D meetkop. Dan is het enkel richten en aflezen.
Zoals rechts afgebeeld
(Fabrikaat Bell).

6 . HFA- 3
- ROM Elektronik

Deze HF meter heeft ingebouwde filters.
Dmv een knopdruk kan men meten alleen binnen in een bepaald frequentiebereik; de andere frequenties zijn dan weggefilterd.
Het geluid via speaker is slecht, maar de hoofd-telefoon uitganf uitstekend!

Zie *het bitje* April 2006.

8 . Aaronia Spectran Spectrum Analyzer HF

.. voor hoogfrequente velden
- . Versie 3 en versie 4

Dit is een analyse apparaat voor gevorderden.
Hiermee wordt frequentie-selektief gemeten, en wordt het gebruik van een laptop sterk aanbevolen.

Zie *het bitje* November 2007

 

Opmerking:

De Buergerwelle heeft een aantal video's van haar test van de Spectran HF opgenomen.
Voor de leek lijkt het heel wat, maar in feite is het een heksenjacht tegen Aaronia.
De test is niet objektief en spot met de techniek.
Als de bijgeleverde antenne pas vanaf 680 MHz kan meten moet je niet zeuren als er bij 80 MHz spooksignalen opduiken. Zelfs de duurste spektrumanalysers vertonen aliassen en spooksignalen, waarvoor men speciale algorithmes toepast om ze te filteren.
Men kan de Spectran zo instellen, dat hij overal problemen en ruis aangeeft. Nergens rept de Buergerwelle erover hoe zij de Spectran hebben ingesteld; en dat kan een hemelsbreed verschil geven.
Ook is het bangmakerij te stellen, dat de Spectran zelf elektrosmog zou veroorzaken. Dat doet namelijk ieder meetapparaat, zelfs de beste spektrumanalyser. Daartoe staan de opgenomen modulaties bij de MP3 geluiden onder het hoofdstuk *Info*. In feite *straalt* ieder apparaat welke een display heeft. Ook de thermostaat van de cv.

In het RDW forum heeft men reeds de Buergerwelle test als domme onzin afgedaan.

De HF Spectran versie 4 is nu ook verkeijgbaar. Die is wat duurder, maar kan ook veel meer.
Alhoewel in de betafase, is V4 erg snel is en veelbelovend.

9 . Aaronia Spectran Spectrum Analyzer NF


..elektrische en magnetische wisselvelden,
..evenals voor magnetische gelijkvelden.
..De magneetvelden in 3D.

Interessant is het feit dat men meteen alle frequenties kan zien.

En de mogelijkheid om er diverse meetsondes op te kunnen aansluiten.

De uitgave van *het bitje* September 2008 gaat hier over.

Zeer interessant is daarbij de SMA ingangsbus, waar andere antennes kunnen worden aangesloten, zoals die als accessoires door Aaronia aangeboden.

Hiernaast een koffertje van Aaronia, bevattende twee elektrische antennes en drie magnetische antennes.

Plus een zeer ruisarme 20 dB versterker.

Fenominaal wat je daar mee kunt meten.

Hierboven zoals dat in de software te zien is.
Duidelijk zijn er twee zenders van KPN en een van Vodafone bezig.
In de LCS software kunnen tot 10 pieken getoond worden: Op het display van de meter zelf slechts drie.

De LCS software kent wel 20 verschillende frequentiebanden, welke men zelf kan aanpassen.
Ook kan men zelf nieuwe aanmaken.

Rechts een weergave van de display van een Spectran HF op een ander meetpunt.

 

 

10. Analyse van hoogfrequente signalen.

Veel meters geven dan wel de totale stroomdichtheid van alle totale signalen aan, maar we weten niet wat er nu feitelijk gemeten is, althans welke bronnen er gemeten zijn.
Het maakt verschil uit of er een GSM zendmast, DECT telefoon, draadloos modem of een UMTS zender gevonden is als stralingsbron. Zo zijn er vele storende stralingsbronnen.

Als we daar meer over willen weten, kan het volgende van toepassing zijn:

Dat kan in eerste instantie door te luisteren naar de modulaties, welke een aantal HF meters weergeven.
Onder Info staan een aantal opgenomen modulaties.
Bij www.priggen.com is een CD met modulaties van Dr. Virnich verkrijgbaar.

Gigahertz Solutions heeft twee variabele filters voor haar meters beschikbaar. Deze onderdrukken één bepaalde frequentie: Bijvoorbeeld een snerpend DECT signaal kan zo onderdrukt worden, om andere signalen beter te kunnen meten. Op een schaal kan men de onderdrukte frequentie aflezen.

ROM-elektronik is een andere weg ingeslagen en heeft een bandfilter gemaakt. Daarbij zijn een aantal frequentiebanden, meestal de downloads, waarbinnen men kan meten. Bijvoorbeeld de GSM900 download band. Alles wordt dan binnen deze frequentieband gemeten, en alles wat daarbuiten valt wordt onderdrukt.
Zie het losse filter hieronder.

Bij de HFA-3 is het in de meter ingebouwd, zie afbeelding hier rechts onder.
Het is een lust om zo UMTS te meten, daar dit signaal vaak door GSM en DECT overstemd wordt.

Hierop voortbordurend heeft Gigahertz Solutions een eigen filter ontwikkeld, en wel in drie uitvoeringen.
In feite eigenlijk twee types; een voor de normale meters, vanaf 800 MHz en een voor de *E* meters, die vanaf 27 MHz zouden kunnen meten (waar bv het C2000 onder valt).
De FF3, de FF6 en de FF6E.
Het doel van de FF6 ontgaat mij. Men zal moeten kiezen voor een FF3 of een FF6E, wanneer de meter die
frequenties aankan.

 

11. Opmerkingen:

Alhoewel ik mij zelden uitlaat over prijzen, wil ik hier toch wel opmerkingen plaatsen.
Voor al diegenen, die reeds een Gigahertz meter hebben aangeschaft, bijvoorbeeld de HF35C, kan het zinvol zijn een FF3 filter aan te schaffen.

Wanneer men echter nog geen meter heeft aangeschaft, lijkt het zinvoller om voor die prijs een Spectran HF aan te schaffen, bijvoorbeeld de Spectran HF 4060 (die tevens tot 6 GHz kan meten: Wimax en modems in de 5 GHz band, etc.). Men krijgt meer *value for money*.

En alleen bij een HFE35C of een HF59B, beide met UBB27 antenne, lijkt een filter FF6E zinvol, maar ook hier lijkt het qua investering en *Value for money* raadzamer een Spectran HF V4 aan te schaffen, naast de bestaande Gigahertz meter.

Je krijgt dan niet alleen alle afzonderlijke pieken in de betreffende frequentieband te zien, maar de software telt ze daarbij ook nog eens bij elkaar op. Ook is duidelijk te zien welke providers er bezig zijn.
Onderstaande afbeelding toont de downlink, maar ook kan de uplink getoond worden, dwz. al diegenen die aan het bellen zijn met hun mobieltje.

Gigahertz meters en filters: www.vitalitools.nl

ROM-elektronik filters: www.priggen.com

Aaronia: www.aaronia.de

Endotronic: www.priggen.com

12. Spectran nieuws

Nieuw is nu, dat men nu ook op de Spectran HF meter zelf kan zien welke provider aan het zenden is.
Dat was voordien enkel met de LCS software mogelijk.

Afbeelding rechts toont Belgische provider Proximus.
De piek aan de linkerzijde valt niet onder providers, want dat is Railinfrabeheer, dwz. de Spoorwegen, GSM-R.

Het duurt nog wel een tijd voor de Spectran V5, Color op de markt komt.

Maar nu is wel al bekend dat heel binnenkort een nieuw type, de Spectran HF XFR gaat komen, evenals een Spectran NF XFR.
Dat is een militaire uitvoering van een laptop, zie hieronder:

DE XFR is bestand tegen schokken, vallen, water, zand, noem maar op.
Ook het beeldscherm kan tegen een stootje. De XFR is voorzien van alle mogelijke aansluitingen.
De Spectran XFR bestaat uit de XFR laptop, met daarin ingebouwd een Spectran HF 60105 of NF 5030.
Enkel aan de zijkant wordt een antenne bevestigd, zoals de getoonde nieuwe OmniLOG.

Qua antennes, er zijn nu HyperLOG, BicoLOG, OmniLOG en de speciale sondes PBS en GEO.

13. Nieuwe detektor op komst

Ik heb een andere ontwerper bereid gevonden om een relatief goedkope detektor te ontwerpen.
Let wel, het is een detektor, geen meetapparaat.

Het is speciaaal bedoeld voor elektrosensibelen, die met een klein apparaaije direct hun omgeving kunnen checken.

Een type welke gaat van 100 MHz tot 2.5 GHz met een gevoeligheid van -80 dBm.

En een tweede van 100 MHz tot 10 GHz, met een gevoeligheid van -60 dBm. Dat is dus minder gevoelig, maar heeft een groter frequentiebereik.

De verwachting is over ca. drie maanden een eerste prototype te hebben.
Wanneer het zover is, kunt u hier meer info verwachten.

De XFR heeft aan alle kanten zeer veel aansluitmogelijkheden, zoals een aantal hieronder afgebeeld.

Natuurlijk hangt daar ook een prijskaartje aan, maar voor techniek moet betaald worden.

Het enige wat er niet meer inzit, is de CD/DVD speler, want die plaats is door de Spectran ingenomen.

Ballistic Armor™ Protection System to meet and exceed real world and military standards (MIL-STD-810F).

Spectran XFR with PrimoSeal™ technology has the highest Ingress protection rating (IP65) of any notebook in its class.

Zie de You Tube film.

 

 

Voor de Spectrans zijn er nu ook rubberen beschermhoezen te verkrijgen, zie details hierboven.

De OmniLOG90200 antenne is een omnidirectionele antenne. Hij is radiaal isotropisch, d.w.z. dat de antenne niet naar een bron gericht hoeft te worden, maar dat hij alles rondom *pakt*.
Hij dient alleen recht omhoog te staan.

GSM900, GSM1800, UMTS en 2.4 GHz WLan.

Meetverschillen bij hoogfrequentmeters

Het komt nogal eens voor dat er tussen meters onderling nogal wat verschillen gekonstateerd worden.
Mag dat of mag dat niet?

Stel we gaan uit van een signaal van 200 µW/m².

De spectrumanalyser van de firma A heeft een tolerantie van -1,5 dB =143 µW/m² en + 1,5 dB =280 µW/m² en wanneer de te kalibreren meter een tolerantie heeft van ± 3 dB, en men uitgaat van de maximale tolerantiewaarde (280 µW/m²) zal de variatie kunnen liggen tussen 140 µW/m² en 560 µW/m².

De spectrumanalyser van de firma B heeft een tolerantie van -1,5 dB =143 µW/m² en + 1,5 dB =280 µW/m² en wanneer de te kalibreren meter een tolerantie heeft van ± 3 dB, en men uitgaat van de minimale tolerantiewaarde (143 µW/m²) zal de variatie kunnen liggen tussen 71 µW/m² en 143 µW/m².

Bijgevolg zullen waarden van 71 µW/m² als 560 µW/m² binnen het tolerantieveld vallen.
In dit rekenkundig voorbeeld een factor 7-8, maar in de praktijk zal dat vaker ca. 1-2 zijn.
Hieronder een schema volgens ROM-Elektronik.

Demonstratie meetapparatuur

Daar ik een van de weinige personen ben, die de meeste verschillende gangbare in de handel verkrijgbare meetapparaten bezit, is besloten dat in samenwerking met de nulpuntenergie groep er binnenkort een demonstratie zal plaatsvinden, waar een en ander wordt gedemonstreerd en uitgelegd, wat men wel en niet met bepaalde meters kan meten.
Het betreft hier detectoren, meters, filters en antennes.
Eerste, tweede, derde en vierde generatie meters.

Nadere inlichtingen volgen nog.